Arı sütü, en zengin triptofan kaynağı olarak zihin enerjisi destekleyip kavramayı artırabilir