Menopoz döneminde sıcak basması şikâyetinin giderilmesinde Sarı kantaron etkisi